hlavička

Prodej štěrkopísku-stabilizační zeminy, kopaného písku a uložení rekultivačního odpadu

Jako jediní v dosahu města prodáváme kopaný písek a štěrkopísek přímo z těžby, bez dalších obchodních mezičlánků.

Dodáváme jak velkoodběratelům, tak i malým firmám a soukromým stavebníkům.
Upozorňujeme zákazníky na nutnost vlastního dopravce.

Naše produkty odpovídají normám ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 kamenivo pro malty a ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy.

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.

V letošním roce můžete u nás nově ukládat kromě výkopové zeminy i další druhy rekultivačních odpadů: 

kód odpadu                      druh rekultivačního odpadu:

170506                    vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07
010408                    odpadní stěrk a kamenivo
200202                    zemina a kameny
010409                    odpadní písek a jíl
170101                    beton (max 400*400mm)
170102                    cihly  (max 400*400mm) 
170103                    tašky a keramické výrobky
170107                    směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. 
170904                    směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903

Základní jednotná cena : 129,75 Kč/t + DPH, další ceny viz ceník:


Provozní doba - uložení rekultivačních odpadů:

Po- Pá 7.00-16.00 hod.(AAA)
DNES UKLÁDKA OTEVŘENA

Provozní doba - štěrkopísek:

Po- Pá 7.00-14.00 hod.(AAA)

Provozní doba - kopaný písek:
Po- Pá 7.00-15.00 hod. (AAA)

Vzor smluv na odběr kopaného písku a štěrkopísku 2017:
Ramcova smlouva PISEK 2017.docx

Ramcova smlouva PISEK 2017.doc

Vzor smluvy na uložení rekultivačního odpadu 2017:

 

 
FORMULAROVA SMLOUVA ODPAD 2017.docx 


  
 


 

Aktuální stav ukládky zeminy
Úterý 25.4.2017
Nyní je OTEVŘENO
Rychlý kontakt

Pískovna Černovice, spol. s r.o.
Bolzanova763/1, 618 00 Brno
IČO: 60697318
jednatel společnosti:
Jiří Novotný
Jan Tkadlec
novotny@piskovna-cernovice.cz
tkadlec@piskovna-cernovice.cz

ukládka zeminy

 

V provozní dobu
UKLÁDKA

ZEMINY OTEVŘENA 
 

Příjezd ke kopanému písku z horní provozovny
- AAA, OMV ulice Černovická
 

 

  

Upozornění
v následujícím zimním období změna
otvírací doby ukládky zeminy
7.00 - 16.00 hod


Příjezd ke kopanému písku z horní provozovny
- AAA, OMV ulice Černovická

Copyright © 2015 Pískovna Černovice | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu